Инвеститори за бизнес – бизнес ангели

Posted by - April 24, 2023

Инвеститорите за бизнес, наричани още бизнес ангели, са един от най-важните източници на финансиране за стартиращи компании. Те са индивидуални инвеститори или групи от инвеститори, които инвестират във възможности за бизнес, които представят висок потенциал за растеж и печалба. Бизнес ангелите могат да предоставят не само финансиране, но и опит, мрежи и менторство на стартиращите