калибриран термометър | shop.microsyst.net

Как да калибрирате термометър със сонда

Posted by - April 28, 2023

Термометрите са един от най-важните инструменти в инструментариума на вашия хранителен бизнес и изискват правилно калибриране, за да се провери точността на отчитането. Калибрирането на термометъра означава да проверите дали вашият термометър работи правилно и да направите корекции, ако не работи. Методът на калибриране и честотата на калибриране зависят от вида на термометъра и предназначението