опитен счетоводител | https://contolexvarna.bg

Обем на счетоводните услуги

73 0

При оценката на количеството счетоводни услуги, от които се нуждае една фирма, трябва да се разчита на няколко фактора:

Обхват на организацията. Когато търсите счетоводител, е важно да обърнете внимание на неговата специализация. Ако дейността на фирмата е свързана с тясна специализация, намирането на счетоводител ще бъде по-лесно. Например, специалист с опит в работата с бюджета ще бъде полезен за фирма, която се занимава с обществени поръчки. Ако организацията се занимава с външноикономическа дейност, по-добре е да намерите специалист, запознат с митническия бизнес. Ако организацията е свързана с различни области на дейност, няма да е лесно да се намери счетоводител, който е компетентен в няколко области на счетоводството наведнъж.

Данъчна система. За да работите по общата данъчна система, ще ви е необходим опитен счетоводител, който познава тънкостите на счетоводството и администрирането на ДДС

Фирмена дейност. Колко често се извършват бизнес транзакции, които променят съотношението на разходите и приходите.

Броят на служителите. Счетоводството на персонала е задължителна част от счетоводството в присъствието на служители. Обемът на работата на счетоводителя зависи от броя на служителите във фирмата.

Какво включва счетоводното обслужване

Счетоводните услуги са:

Разработване на счетоводна политика и нейното прилагане.

Съставяне на първична счетоводна документация и нейното систематизиране.

Поддържане на счетоводни регистри.

Данъчно счетоводство (съставяне и подаване на баланс и отчетност, данъчни декларации).

Отчита уставния капитал на дружеството, неговите дълготрайни активи, материални запаси и друго имущество на дружеството и неговите задължения.

Отчитане на движението на парични средства (финанси), водене на банкови документи за касови и безкасови операции, осчетоводяване на касови операции.

Счетоводство на персонала (наемане / освобождаване на служители, командировки, разписания, заплати, отпуски, отпуск по болест, застрахователни премии, приспадане на данъка върху дохода и отчитане във фондове за служители).

Това е минималният набор от счетоводни услуги, необходими на едно юридическо лице.

Related Post

Бански от две части

Модни тенденции при дамските бански

Posted by - април 27, 2021 0
Независимо дали харесвате класическия стил на бикините или просто предпочитате елегантен и изчистен дизайн, тенденциите при дамските бански костюми винаги се променят.…
Бански от две части

Бански от две части с боксер

Posted by - април 27, 2021 0
Банският от две части с боксерки всъщност е един от най-популярните варианти за лятно облекло. Той се предлага в най-различни…

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *